Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

zaproszenie skierowane do uczniów dotyczące
udziału w szkoleniu ECDL ADVANCED
14 lipca 2022