Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

skład prezydium rady rodziców 

 

przewodniczący - Piotr Kubiciel 

z - ca przewodniczącego - Jacek Dombrowa

sekretarz - Marta Roloff

skarbnik - Gabriela Cichoń