Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

             „Być bezpiecznym” – to podstawowe obywatelskie prawo, a zarazem jeden  z priorytetów, które leżą w sferze wyjątkowej troski każdego państwa prawa. Spełnienie sensu powyższego stwierdzenia nabiera szczególnego wymiaru w kontekście szkół, gdzie bezpieczeństwo jest podstawą zapewniającą uczniom korzystne warunki umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy. W liście skierowanym do rodziców i nauczycieli, Minister Edukacji Narodowej – Pani Krystyna Szumilas zauważyła, by w ramach działalności szkół przede wszystkim dbać o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla uczniów otoczenie, chronić dzieci i młodzież przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami, budować poczucie bezpieczeństwa poprzez kształtowanie postaw obywatelskich oraz uczyć współpracy  i odpowiedzialności za siebie i innych.[1]

        W imię powyższych zasad Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka   w Siemianowicach Śląskich podjęła się realizacji i uczestnictwa w ogólnonarodowym projekcie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń, którego zadania koncentrowały się w trzech kręgach tematycznych:

1.      Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

2.      Promocja zdrowego trybu życia.

3.      Dokumentowanie i promowanie działań edukacyjnych. 

 

        Realizacja planu założonego przez organizatorów projektu zakładała realizację planu wzbogacającego wiedzę uczniów dotyczącą różnych aspektów bezpieczeństwa; właściwego reagowania w sytuacjach zagrożeń, ale także uwrażliwianie wychowanków na potrzeby innych ludzi. Przy wsparciu koordynatorów projektu (pani mgr Marzeny Iwan oraz pana mgr Michała Kamińskiego), nauczycieli szkoły oraz samorządu uczniowskiego zrealizowano szereg inicjatyw (m. in. warsztaty, wycieczki, teatr profilaktyczny, akcje charytatywne),  które w możliwie atrakcyjny, a przy tym efektywny sposób stały się determinantem zmian w zakresie bezpieczeństwa placówki, co przełożyło się na uzyskanie certyfikatu Bezpiecznej Szkoły.

        W ramach projektu zacieśniono także współpracę z instytucjami miejskimi – w tym przede wszystkim z Urzędem Miasta Siemianowice Śląskie, ale także siemianowicką policją (m. in. akcja Serce babci i dziadka – dobre, nie znaczy naiwne).

 

Michał Kamiński, Marzena Iwan

 

[1] K. Szumilas, Rok bezpiecznej szkoły, Warszawa 2013.

 

Bezpieczna szkoła