Rada Rodziców w celu wspierania działalności szkoły gromadzi fundusze ze składek rodziców oraz od pozyskanych sponsorów. Składki te pozwalają na systematyczne poszerzanie zasobów biblioteki szkolnej. Pieniądze te wykorzystywane są także na zakup nagród i dyplomów dla uczniów biorących udział w konkursach oraz na zakup nagród i dyplomów na zakończenie roku szkolnego. Ponadto dofinansowuje się imprezy i uroczystości organizowane na terenie szkoły. Znaczącymi przedsięwzięciami w ubiegłych latach, powstałymi z inicjatywy Rady Rodziców były: współudział w tworzeniu pracowni komputerowej, wyposażenie klasopracowni w komplet ławek z krzesłami do większości sal lekcyjnych, wyposażenie świetlicy szkolnej w kompletny sprzęt audiowizualny oraz zakup kina domowego do szkolnego kina, wyposażenie pracowni matematycznej w sprzęt multimedialny, zakup instrumentów perkusyjnych do sal klas młodszych, zakup żaluzji do sal lekcyjnych, zakup koła garncarskiego do pracowni plastycznej, zakup e – booków do sali matematycznej.

W ubiegłym roku szkolnym środki finansowe Rady Rodziców zostały przeznaczone, między innymi na:

-       uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej

-       nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego

-       jarmark bożonarodzeniowy i festyn rodzinny

-       upominki dla uczniów klas pierwszych i szóstych

-       poczęstunek dla przedszkolaków oraz zawody o Puchar Dyrektora Szkoły

-       nagrody (stypendia) dla trzech najlepszych uczniów w szkole

-       dofinansowanie trzecioklasistom – „Zielona szkoła”

-       Mikołaja, Dzień Dziecka

-       sfinansowanie nagród na konkursy szkolne i miejskie

-       nagrody za efektywną zbiórkę na RR

-       akcję charytatywną „Pomoc dla Tymka”

-       kwiaty (święta państwowe i szkolne)

-       Święta Edukacji Narodowej

-       Święta Patrona Szkoły oraz Nocy z Patronem

-       dekoracje szkolne

-       promocję szkoły

-       współfinansowanie wyposażenia gabinetów psychologa i pedagoga

-       współfinansowanie konserwacji kserokopiarki

Dyrektor oraz Zarząd Rady Rodziców dziękują wszystkim tym Rodzicom, którzy wspomogli finansowo szkołę, wpłacając składkę na RR, bądź dodatkowo finansowali różne przedsięwzięcia i angażowali się w życie szkoły.

 

Uwaga!

Istnieje możliwość wpłacania składek na konto Rady Rodziców. Na blankiecie bankowym koniecznie należy wpisać w miejscu „tytułem”:

imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Konto Rady Rodziców:

PKO BP I O/Siemianowice

89 1020 2368 0000 2102 0401 5970

 

 

FINANSE

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich