Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze i dydaktyczne klas I - III