Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Zebrania i konsultacje

Zebrania Rodziców Uczniów

klas I - VIII

klasy I - III

 

11.09.2019 r.

04.12.2019 r.

08.01.2020 r.

13.05.2020 r.

klasy IV - VIII

 

12.09.2019 r.

05.12.2019 r.

09.01.2020 r.

14.05.2020 r.

Konsultacje Rodziców Uczniów

klas I - VIII

klasy I - III

 

13.11.2019 r.

04.03.2020 r.

klasy IV - VIII

 

14.11.2019 r.

05.03.2020 r.