Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Zebrania i konsultacje

Zebrania Rodziców Uczniów

klas I - VIII

klasy I - IV

 

05.09.2018 r.

12.12.2018 r.

06.02.2018 r.

15.05.2019 r.

klasy V - VIII

 

06.09.2018 r.

13.12.2018 r.

07.02.2018 r.

16.05.2019 r.

Konsultacje Rodziców Uczniów

klas I - VIII

klasy I - III

 

24.10.2018 r.

20.03.2019 r.

10.04.2019 r.

klasy IV - VIII

 

25.10.2018 r.

21.03.2018 r.

11.04.2018 r.