Absolwent naszej szkoły

 

Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron.

 

Zna tradycję, kulturę regionu - przygotowuje się do bycia świadomym Polakiem i Europejczykiem.

 

Wykazuję odpowiedzialność za własną naukę i postępowanie.

 

Potrafi zastosować wlaną wiedzę w praktyce.

 

Poprawnie posługuję się językiem ojczystym.

 

Samodzielnie rozwiązuje problemy. Pracuje w zespole.

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

7

zajęć dodatkowych

58

wydarzeń

8

przedszkolanek

156

szczęśliwych dzieci