2023 / 2024

 

Zorganizowani Rodzice są wsparciem

dla szkoły, siebie i dzięki temu

dla swoich dzieci w szkole.

 

RADA RODZICÓW jest organizacją wewnątrzszkolną, która reprezentuje rodziców przed dyrektorem i radą pedagogiczną, ułatwia szkole współpracę z rodzicami w sprawach związanych z nauką i wychowaniem dzieci oraz współdziała ze szkołą w polepszaniu warunków pracy dydaktyczno - wychowawczej. Na naszych rodziców możemy zawsze liczyć! Wielu z nich społecznie angażuje się w życie klasy i szkoły. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin – tymczasowo niedostępny, w trakcie aktualizacji.

 

W ubiegłym roku szkolnym upłynęła czteroletnia kadencja pracy prezydium rady rodziców. W związku z tym, 28 września 2020 r. odbyło się zebranie ogólne, na którym dokonano nowych wyborów członków do prezydium i do komisji rewizyjnej (wyniki poniżej).

 

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Bernadeta Wojtasik - Niemiec

z-ca przewodniczącej: Żaneta Szuda

sekretarz: Marzena Maćków - Kubanek

skarbnik: Rafał Gieracz

 

Komisja rewizyjna: Anna Szerman, Paulina Ptaszny

Opiekun z ramienia Rady Pedagogicznej – Henryka Sygut

 

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne serdecznie witają nowych członków Rady Rodziców oraz gratulują nowo wybranemu Prezydium –  życzą wszystkim powodzenia w realizacji wielu zamierzeń, służących osiągnięciu naszego wspólnego celu, jakim jest wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka.

 

Prezydium Rady Rodziców, Dyrektor dziękują również wszystkim Rodzicom, którzy wspomogli finansowo szkołę, wpłacając składkę na RR, bądź dodatkowo finansowali różne przedsięwzięcia i angażowali się w życie szkoły.

 

Szczególne podziękowania i słowa uznania, Pan Dyrektor kieruje do członków ustępującego prezydium – Pani Gabrieli Cichoń, która przez wiele lat pełniła społecznie funkcję skarbnika i z pełnym zaangażowaniem pracowała dla dobra naszych dzieci.

Słowa podziękowania należą się również Panu Piotrowi Kubicielowi, przewodniczącemu i jego zastępcy Jackowi Dombrowie, na których można było zawsze liczyć w trudnych momentach.

 

Dziękujemy także, członkom komisji rewizyjnej – Pani Bernadecie Wojtasik – Niemiec oraz Pani Annie Kuchcie.

Życzymy im, wszystkiego najlepszego, aby zapał i zaangażowanie się w życie szkoły nigdy ich nie opuszczał.

 

 

Uwaga!

Dobrowolne składki można wpłacać na konto Rady Rodziców. Proszę pamiętać, aby na blankiecie bankowym koniecznie wpisaćw miejscu „tytułem”: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Konto Rady Rodziców:

PKO BP I O/Siemianowice

89 1020 2368 0000 2102 0401 5970

 

skarbnik - Rafał Gieracz 

sekretarz - Marzena Maćków - Kubanek 

z - ca przewodniczącego - Żaneta Szuda 

przewodnicząca - Bernadetta Wojtasik - Niemiec 

skład prezydium rady rodziców 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich