Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

1) Osoby nieletnie chcące zostać wolontariuszem rejestrują się do systemu z rodzicem/opiekunem prawnym. Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie zarejestrować się jako wolontariusz. 

 

2) Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować: numer PESEL oraz zdjęcie. Zdjęcie nie może być mniejsze niż 600x800 pikseli i musi być w formacie jpg. Przygotowując zdjęcie - wzoruj się na zdjęciu legitymacyjnym: twoja twarz musi być wyraźna, na pierwszym planie i łatwa do poznania. 

 

3) Wejdź na stronę https://iwolontariusz.wosp.org.pl/

 

4) Rozpocznij zakładanie konta w aplikacji iwolontariusz korzystając z przycisku „załóż konto”.

 

 

5)  Wypełnij formularz, zapoznaj się z klauzulą RODO, następnie kliknij "Załóż konto". Tu należy podać dane rodzica/opiekuna. Dane dziecka zostaną dodane w kolejnych krokach. 

 

 PAMIĘTAJ ABY ZAPISAĆ HASŁO! Będzie Ci potrzebne do rejestracji wolontariusza. 

 

6) Na podany przez Ciebie adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzającą założenie konta. Zaloguj się do swojej poczty i kliknij link potwierdzający.

 

7) Po założeniu konta zarejestruj się na https://iwolontariusz.wosp.org.pl/ i rozpocznij rejestrację wolontariusz. 

 

8) Po zarejestrowaniu otworzy Ci się strona powitalna iwolontariusza ze ścieżką wyboru: wolontariusz / rodzic / firma. Wybierz ścieżkę RODZIC. 

 

 

9)  Wypełnij formularz wpisując dane dziecka.

 

10) Dodaj zdjęcie.

 

11) Podaj adres zamieszkania dziecka. 

12) Wpisz TOKEN otrzymany przez dziennik elektroniczny. 

 

13) Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie zakończ rejestrację klikając WYŚLIJ. 

14) Po przesłaniu zgłoszenia musisz poczekać na sprawdzenie jakości Twojego zdjęcia, zwykle trwa to kilka godzin.