21 czerwca 2022

Celem wolontariatu jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, a u jego podstaw stoi dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych. Dzięki zaangażowaniu uczniów, pomocy nauczycieli, a także wielkiej przychylności ze strony Państwa udało nam się zrealizować szereg działań, które w wielkim skrócie przedstawiamy:

 1. Wolontariat senioralny – był skierowany do pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Michałkowicach. Odwiedziny odbywały się raz w miesiącu. Uczniowie prowadzili różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, zabawy z piłką, lepienie z plasteliny, tworzenie konstrukcji przestrzennych, rysowanie na tablecie graficznym, układanie puzzle i inne. Zaangażowani byli niektórzy uczniowie z klas 7d, 8c, 8d, 8a. Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa 7d , z której udzielało się 13 uczniów, a łącznie przepracowali 38 godzin.

 2. Akcja „Podziel się wiedzą” - przedsięwzięcie miało na celu udzielenie pomocy koleżeńskiej w zakresie edukacji.

 3. Wolontariat sportowy – uczniowie pomagali przy organizacji trzech biegów organizowanych przez Wydział Kultury i sportu Urzędu Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemianowicach Śląskich. Ich zadaniem było zabezpieczenie trasy biegu.

 4. Udział w inauguracji XXI Dnia Papieskiego pod hasłem „Nie lękajcie się”. Uczniowie przygotowali występ, a tym samym włączyli się w akcję Fundacji Komisji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

 5. Akcja „Szlachetna Paczka” . Na przełomie listopada i grudnia gromadzono dary dla osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Za skuteczne działania szkoła otrzymała podziękowanie.

 6. Akcja „Choinka nadziei”. W okresie przedświątecznym zorganizowano słodkie upominki dla mieszkanek DPS w Michałkowicach oraz przekazano życzenia.

 7. Pomoc dla schroniska „Psia Chata” w Chorzowie oraz „Koci Gościniec” w Bytomiu. Samorząd szkolny zgromadził dary dla zwierząt i przekazał je.

 8. Prowadzenie działalności TPD. Zebrane środki pieniężne wykorzystano na udzielenie pomocy materialnej uczniom i ich rodzinom. Przygotowano paczki świąteczne, dofinansowano wycieczki i wyjścia klasowe.

 9. Akcja WOŚP. Po raz 30 szkoła włączyła się w zbiórkę. Ponad 40 wolontariuszy pod opieką nauczycieli kwestowalo na ulicach Michałkowic. Celem zbiórki było zapewnienie najwyższch standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

 10. Pomoc dla Ukrainy. Zaraz po wybuchu wojny została ogłoszona zbiórka żywności i środków higienicznych. W odpowiedzi uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele przez kilka tygodni przynosili dary, które następnie zostały posegeregowane oraz przewiezione do hali magazynowej prowadzonej przez grupę Siemianowice dla Ukariny. Przez półtora miesiąca był prowadzony wolontariat w hali magazynowej. Uczniowie pod opieką nauczyciela, popołudniu, udawali się do magazynu na dwie godziny, aby pomóc przy porządkowaniu, segeregowaniu i wydawaniu różnych artykułów. Przez ten czas było zaangażowanych 83 uczniów i 17 nauczycieli. Kuchcikowo dla uchodźców z Ukrainy przygotowało kanapki i słodkie bułeczki. Dodatkowo zorganizowano zbiórkę ubrań i obuwia dla dzieci  i młodzieży w wieku od 14-18 lat, która była skierowana do Domu Dziecka w Ukrainie. Po przyjęciu uczniów z Ukrainy do naszej szkoły zorganizowano dla nich wyprawkę szkolną, a w niej plecak, piórnik, przybory szkolne i zeszyty. Potem otoczono ich dalszą opieką przez zorganizowanie dwóch zbiórek potrzebnych artykułów. Uczniowie ich rodzice oraz nauczyciele przynosili różne dary, które zostały przekazane potrzebującym. Jedna ze zbiórek jeszcze trwa i będzie zakończona 22 czerwca, tak aby zaopatrzyć rodziny z Ukariny na czas wakacji.

 11. Odbyły się dwa konkursy plastyczne pod hasłem „Pomagam” oraz „Pocztówka – warto pomagać”. Celem konkursu było rozbudzenie wrażliwości na los innych osób. Konkurs został rozstrzygnięty.

 12. Pomoc dla chorej Zuzi. Na internetowej stronie szkoły pojawił się apel o wsparcie 1% przy rozliczeniu podatkowym chorej dziewczynki, córki absolwenta naszej szkoły.

 13. „Góra grosza”. Samorząd szkolny prowadził akcję przez caly rok szkolny.

 14. Zbiór nakrętek plastikowych. Przy wspólpracy z fundacją PIASTUN wyrównywanie szans, przed szkołą znajduje się pojemnik, gdzie uczniowie wrzucali nakrętki.

 

Zarys działań w zakresie wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich