30 sierpnia 2023

ŚWIETLICA SZKOLNA JEST OTWARTA OD GODZ.

6.40 DO 16.40.

 

TELEFON KONTAKTOWY DO SWIETLICY

-531 932 288.

 

RODZICE / OPIEKUNOWIE ODBIERAJĄ DZIECI ZE ŚWIETLICY PO KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

 

NA DZIECKO  OCZEKUJEMY PRZED FURTKĄ.

 

W CELU ZAPISANIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ WYPEŁNIAJĄ PAŃSTWO KARTĘ ZAPISU, ZGODY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY (JEDNA OSOBA ODBIERAJĄCA-JEDNA KARTA) ORAZ INFORMACJĘ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW  OPIEKUNÓW DZIECI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA OPIEKI ŚWIETLICOWEJ

( DO POBRANIA PONIŻEJ).

 

WYPEŁNIONE KARTY WRAZ ZE ZGODAMI NALEŻY DOSTARCZYĆ DO ŚWIETLICY LUB WYCHOWAWCY KLASY DO DNIA 15.09.2023

JEŻELI PAŃSTWO NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI WYDRUKU, KARTY BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ U WYCHOWAWCY KLAS LUB W ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

Karta zapisu dziecka na świetlicę - kliknij i pobierz

 

Informacja o przetwarzaniu - kliknij i pobierz 

 

Zgoda do odbioru dziecka - kliknij i pobierz 

 

 

Zapisy dzieci na Świetlicę szkolną 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich