Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

X ZLOt SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

25 marca przedstawiciele Samorządu wzięli udział W X ZLOCIE SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH, który odbył się w SP 33 im.S.Ligonia w Katowicach. Tegoroczny tytuł zlotu:„Dobra komunikacja i współpraca kluczem do sukcesu” a głównymi celami spotkania były; • aktywizacja młodzieży w życie naszego regionu, • rozwijanie samorządności, kreatywności i asertywności młodych ludzi, • inspirowanie rozwoju kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów, • kształtowanie postaw zaangażowania społecznego. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali prelekcji na temat komunikacji, mediacji oraz wsółpracy oraz wzięli udział w ciekawych warsztatach przygodowo - edukacyjnych.

Agnieszka Chudy

26 marca 2019