28 września 2021

Dnia 23 września 2021 roku przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SP13 - Jagoda Kuchta - wzięła udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia dla województwa śląskiego. Ich celem było zebranie opinii i rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań w obszarze polityki młodzieżowej. Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji podzielone zostały na sześć obszarów tematycznych: edukacja i szkolnictwo wyższe, rynek pracy i przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie i kultura, polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa, zdrowie i sport oraz ekologia i klimat.

 
Jagoda Kuchta

 

Udział Samorządu Uczniowskiego SP13 w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich