21 marca 2019

W czwartkowe popołudnie 14 marca  grupa kilkunastu uczniów wybrała się do Filharmonii Śląskiej na kolejny koncert z cyklu „Młoda Filharmonia”. Tym razem młodzi melomani z wielkim zainteresowaniem wysłuchali utworów prezentujących tańce z różnych stron świata. Koncert prowadziła Regina Gowarzewska, która interesująco komentowała muzykę i przedstawiała jej twórców. W pamięci uczniów na pewno na długo pozostaną „Tańce Połowieckie” Aleksandra Borodina, „Taniec węgierski” Johannesa Brahmsa, „Taniec słowiański” Antonina Dvoraka czy „A Portrait” Georga Gershwina. Niestety, następne koncerty dopiero w nowym roku szkolnym, ale wierzymy, że chętni w naszej szkole na pójście do filharmonii znów się znajdą.

Alina Giza

 

 

 

Tanecznie w filharmonii

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich