06 września 2022

 

  • Informujemy, że w sekretariacie szkoły można odebrać wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

  • przybory_szkolne[1] Zapraszamy wszystkie rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 600 zł netto

  • Dodatkowych informacji udzielają pedagog i psycholog

  • Wypełnione wnioski należy składać do 15 września w Urzędzie Miasta w Siemianowicach Śląskich

lub w sekretariacie szkoły

 

STYPENDIUM SZKOLNE!!!

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich