Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Spotkanie z policjantem 

8 września 2021 r. pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z Panem Policjantem. Wspólnie rozmawiali na temat bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie pięknie odpowiadali na pytania gościa, dzięki czemu zostali nagrodzeni. Otrzymali kamizelki odblaskowe. Ponadto, pierwszoklasiści zostali uroczyście przywitani przez starszych kolegów z klas III. Podczas krótkiego spektaklu przekazano najważniejsze zasady bycia członkiem trzynastkowej rodziny. Mowa o szerokim uśmiechu, życzliwym słowie i pilnym wypełnianiu swoich uczniowskich obowiązków. Pierwszoklasiści udowodnili, że przez pierwszy miesiąc nauki nie próżnowali. Oni również przygotowali krótkie wierszyki i piosenki.Na zakończenie spotkania głos oddano przybyłym gościom. Przedstawicielka Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic SMS – pani Beata Gałecka (wraz z sympatyczną Julią), wręczyła wszystkim uczniom „tyty” ze słodkościami. Powodzenia w nauce życzyła również przewodnicząca Rady Rodziców – pani Bernadetta Wojtasik-Niemiec.Warto dodać, iż pan Dyrektor i pani Dyrektor wraz z panią Henryką Sygut, uroczyście powitali trzy nowe nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Od tej pory, zarówno uczniowie klas pierwszych, jak i ich nowi wychowawcy mogą czuć się w pełni przynależni do społeczności szkolnej.

 

 

 

05 października 2021