Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Pożegnanie klas VIII
26 czerwca 2022