17 listopada 2020

Jestem Polką i Polakiem – tak brzmią słowa jednej z piosenek patriotycznych dla dzieci i chyba nikt nie ma wątpliwości, że w tym trudnym czasie musimy pokazać, że zależy nam na ojczyźnie i rodakach. Nie jest to walka zbrojna o ziemię, ale walka o nas samych.

Społeczność SP13, korzystając z metod i form kształcenia na odległość, upamiętniła 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Nauczyciele czytali dzieciom patriotyczne wiersze, śpiewali z nimi piosenki oraz wykonywali prace plastyczne. Uczniowie mogli wziąć udział w trzech konkursach. Klasy I-III wykonywały rysunek: Polska widziana oczami dziecka, z kolei uczniowie IV-VIII wysyłali elektroniczny quiz o Polsce. Wszyscy mogli wykonać maseczkę z elementami patriotycznymi, by pokazać, ze walczymy z koronawirusem dla siebie i dla nich, a więc walczymy dla Polski i o Polskę, a swoimi ustami głosimy miłość i oddanie do ziemi ojczystej. Na lekcjach historii oraz języka polskiego uczniowie uczestniczyli w zajęciach o polskości. W czasie zajęć z wychowawcą zostały przeprowadzone pogadanki na temat roli i znaczenia patriotyzmu.

Choć nie mamy zaborców, to jednak daleko nam do poczucia wolności. Może mądra walka z wirusem po raz kolejny przywróci nam radość płynącą z niepodległości.

Beata Odróbka, Marzena Iwan, Michał Kamiński

Prace konkursowe maseczek dostępne w galerii!

 

Polska na 102!

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich