08 listopada 2020

Tu wszędzie Polska - Tadeusz Kubiak

 

Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój,

gdzie lasy są i rzeki nasze,

gdzie każdy ojciec szedł na bój,

gdzie Biały Orzeł na sztandarze.

 

Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem,

gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał,

gdzie wolna droga wiedzie w zboże,

gdzie chwiejna trzcina na jeziorze.

 

Tyś się tu rodził, ojciec i wuj,

tu się rodziła twoja matka.

Dziad orał ziemię, wdychał kurz,

a jego dom to nędzna chatka.

 

Gdzie klucz żurawi nad łąkami,

gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem,

w Szczecinie biały transatlantyk,

w morzu stalowy, czujny okręt.

 

Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych,

jesienią rżyska snute dymem,

gdzie latem słońce nad Bałtykiem,

a zimą świerszcze za kominem.

 

Gdzie dom poety w Czarnolesie,

gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.

Tu biały sad jest, czarny węgiel,

tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!

 

 

 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania SP13 wpłynęło na zmodyfikowanie działań w zakresie obchodów 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo trudnej sytuacji chcemy zachęcić młodych do radosnego przeżycia tego ważnego wydarzenia. Na lekcjach uczniowie będą poznawać wiersze, pieśni patriotyczne, wykonywać prace plastyczne. W czasie historii i języka polskiego zostaną przeprowadzone lekcje poświęcone niepodległości oraz patriotyzmowi. Zachęcamy także do udziału w konkursach:

  • plastyczny (klasy 1-3): Polska widziana oczami dziecka,

 

  • historyczny (klasy 4-8): Konkurs na 102! (aplikacja Microsoft Teams),

 

  • Polska na 102! – maseczka (klasy 1-8).

 

POLSKA na 102!

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich