01 września 2022

Informujemy, że kwota za obiady na miesiąc wrzesień  wynosi 90,00 zł.

Płatne na konto nr:78 1050 1357 1000 0022 2946 2573

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę ucznia.

Płatności należy dokonać do dnia 07.09.2022

(Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat).

Obiady będą wydawane od poniedziałku 12–go września.

 

Obiady wrzesień 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich