08 września 2021

Informujemy, że kwota za obiady na miesiąc październik  wynosi 95,00 zł.

Płatne na konto nr: 

78 1050 1357 1000 0022 2946 2573

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę ucznia. Płatności należy dokonać do dnia 20.09.2021 (decyduje data wpływu na konto szkoły).

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

Obiady Październik 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich