28 sierpnia 2020

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że obiady będą wydawane od dnia 14 września 2020r.

 

Kwota za obiady na miesiąc wrzesień wynosi 65 zł.

 

Płatne n konto:

 

78 1050 1357 1000 0022 2946 2573

 

W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę ucznia.

 

 

Płatność należy dokonać do dnia 09 września 2020 r.

(decyduje data wpływu na konto szkoły)

 

Dziękujemy 

Obiady

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich