Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Obiady

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że obiady będą wydawane od dnia 14 września 2020r.

 

Kwota za obiady na miesiąc wrzesień wynosi 65 zł.

 

Płatne n konto:

 

78 1050 1357 1000 0022 2946 2573

 

W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko oraz klasę ucznia.

 

 

Płatność należy dokonać do dnia 09 września 2020 r.

(decyduje data wpływu na konto szkoły)

 

Dziękujemy 

28 sierpnia 2020