23 czerwca 2020

Laptopy w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna

 

Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

w systemie kształcenia zdalnego

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 13 w Siemianowicach Śląskich otrzymała wsparcie w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Trzynastka otrzymała 5 laptopów, które umożliwiają uczniom realizowanie lekcji w modelu zdalnym.

Jest to odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami. Niestety wielu z nich nie posiada odpowiedniego sprzętu, na którym może uczestniczyć w zdalnych lekcjach. Teraz możemy wypożyczyć im kolejne pięć urządzeń.

Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała dofinansowanie w ramach programu grantowego „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w wysokości 124999,79 złotych - zakupiła 47 laptopów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


 

 

Laptopy w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich