22 grudnia 2021

Tradycją naszej szkoły w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie jest spotkanie całej naszej społeczności na sali gimnastycznej. Zazwyczaj w uroczystej scenerii i obecności zaproszonych gości, wspólnie oglądaliśmy jasełka oraz przy akompaniamencie różnych muzyków kolędowaliśmy. W ostatnich dwóch latach nie było to możliwe z powodu pandemii. Jednak z tego zwyczaju nie zrezygnowaliśmy  zupełnie. W zeszłym roku powstał film o Bożym Narodzeniu przygotowany przez nauczycieli. W tym roku natomiast nakręciliśmy film w którym aktorami są głównie uczniowie. Zapraszamy do obejrzenia go, życząc wszystkim radosnych i spokojnych Świąt.

 

https://sp13siemianowice-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/acabon_sp13siemianowice_onmicrosoft_com/ETaj-DsoHJlDroqq1Jfd2ZoBS4zkVfNq8IDSmWYdrvZ9PQ

Małgorzata Brem

Jasełka 2021

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich