30 listopada 2023

Jarmark BoŻonarodzeniowy w SP 13

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich