04 kwietnia 2019
Szanowni Rodzice,
w piśmie z dnia 4 kwietnia 2019 r zostałem zobowiązany przez
Śląskiego Kuratora Oświaty mgr Urszulę Bauer
do "niezwłocznego, najpóźniej do 5.04. godz. 9.00. przekazania rodzicom załączonej informacji
Ministerstwa Edukacji Narodowej
poprzez dziennik elektroniczny, tablicę ogłoszeń, stronę internetową [...] szkoły, [...]."
 
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Zyska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 13
im. Józefa Skrzeka
w Siemianowicach Śląskich
 

 

Informacja MEN

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich