30 sierpnia 2021

Informujemy, że kwota za obiady na miesiąc wrzesień  wynosi 70,00 zł.

Płatne na konto nr: 

 

78 1050 1357 1000 0022 2946 2573

 

Proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę ucznia.

Płatności należy dokonać do dnia 08.09.2021 (decyduje data wpływu na konto szkoły).

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD DNIA 13.09.2021

 

Informacja - obiady 

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich