Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Dzień Edukacji Narodowej

14 października – od 1982 roku znany jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele - przy wydatnym współudziale uczniów - przygotowali dla swoich podopiecznych niespodziankę, którą było przedstawienie pt. „Lokomotywa przeszłości”. Fabuła spektaklu bazowała na motywie powrotu pracowników SP13 do lat szkolnych. Wszyscy występujący – z dużą dozą dystansu do siebie i nieodzowną fantazją – wcielili się więc w role uczniów.

Podczas uroczystości nie zabrakło także miejsca na życzenia, które wychowankowie SP13 złożyli wszystkim pracownikom szkoły. Do wyżej wspomnianych dołączyli się także przedstawiciele rady rodziców – jej przewodniczący - Piotr Kubiciel oraz skarbnik - Gabriela Cichoń.
Oficjalną część spotkania zakończył dyrektor szkoły, który wręczył nauczycielom nagrody za wyróżniającą pracę.

Trzynastkową uroczystość swą obecnością uświetnili wyjątkowi goście: Pani Danuta Sobczyk – Pełnomocnik do spraw Rodziny, Pani Grażyna Hołyś – Warmuz - prezes ZNP w Siemianowicach Śląskich oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji. Spotkanie było okazją do wspomnień oraz długich rozmów.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji wyżej wspomnianego przedsięwzięcia – w tym przede wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji.

H. Sygut, A. Chudy, M. Tomanek, I. Janowska, M. Kamiński

 

17 października 2018