04 listopada 2019

   W ramach realizacji projektu Bo jesteśmy stąd uczniowie klas szóstych mieli możliwość skorzystania z lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej mieszczącej się przy ulicy Żeromskiego w Siemianowicach Śląskich.

    W czasie 45-minutowego spotkania wychowankowie zapoznali się z literaturą, w której mowa jest o Śląsku. Panie bibliotekarki na początku wytłumaczyły różnice między baśnią a podaniem, a następnie omówiły parę tekstów literackich. Dzieci dowiedziały się między innymi, co to jest gruba, familok. Poznały najważniejsze postaci występujący w śląskich podaniach: skarbnik, utopiec, heksa (szcziga, połednica, zmora, meluzyna), straszki domowe (bebok, podciep, piecuch). Ponadto zdobyli wiedzę na temat Józefa Lompy, Doroty Simonides, Antoniego Halora. Zarówno panie, jak i dzieci czytały podania o Śląsku i po śląsku. Zapoznały się z książką Opowieści miasta z rybakiem w herbie. Bibliotekarki zwróciły uwagę na tekst O niezwykłościach michałkowickich, Legenda o trzech braciach i nazwie Siemianowice, Legenda o trzech naroz kwiotkach. Na zakończenie uczestnicy spotkania starali się udzielić odpowiedzi na pytanie, po co istnieją śląskie podania. Obejrzeli także z zaciekaniem wiele książek autorstwa Marka Szołtyska.

    Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, uczniowie mogli pochwalić się wiedzą o Śląsku, swoimi umiejętnościami gwarowymi oraz poszerzyć wiedzy z zakresu patriotyzmu lokalnego. Niebawem w podobnych zajęciach będą uczestniczyć uczniowie klas 1-3.

 

Beata Odróbka

 

Bo jesteśmy stąd

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich