Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Apel porządkowy klas 4 - 8

W dniu 24 czerwca odbyły się trzy apele porządkowe, na których zgromadziła się cała społeczność klas 4-8.Apele zostały zorganizowane, aby podsumować miniony rok szkolny 2020/2021.

Zostały wręczone dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy w ciągu całego roku szkolnego wzięli udział w różnego typy konkursach. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców, a podczas spotkania była obecna przewodnicząca Rady Rodziców pani Bernadetta Wojtasik-Niemiec.

Apele uświetnił występ szkolnego zespołu instrumentalnego pod kierownictwem naszego Pana Dyrektora Krzysztofa Zyski ( śpiew i gitara klasyczna), na perkusji zagrał pan Jarosław Janik, na instrumentach klawiszowych Aniela Ciapała, a na gitarze basowej Karol Kluczewski. Pod koniec każdego spotkania zostały wręczone nagrody za uzyskane wyróżniające wyniki w nauce. Tradycyjnie klasy siódme pożegnały odchodzących ósmoklasistów i wręczyły im upominki.

 

01 lipca 2021