08 grudnia 2020

 

„3.12.2020 r. - Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Śląskich”

 

„Aby człowiek mógł być zadowolony z życia,

jednym z najistotniejszych warunków jest, aby był przekonany,

 że ma ono jakiś sens, jakąś wartość”

/Władysław Tatarkiewicz/

 

      Jednym z celów współczesnej edukacji jest kształtowanie u uczniów ośmiu umiejętności, nazywanych kompetencjami kluczowymi - wśród nich przede wszystkim o charakterze społecznym i obywatelskim. Święto Patrona SP13 to doskonały moment na to, aby skutecznie je rozwijać.

      Tym samym, w Szkole Podstawowej nr 13 w Siemianowicach Śląskich, ogromną wagę przykłada się do tego, aby Święto Patrona SP13 – Józefa Skrzeka, odbywało się wielowymiarowo i by uczestniczyła w nim cała społeczność szkolna.

           Dotychczas - 3 grudnia każdego roku - w szkole rozbrzmiewała pieśń „O Ziemio – Dzieciom Śląska”, a uczniowie wraz z nauczycielami przygotowywali uroczystą akademię, której tematyka oscylowała wokół życia harcmistrza Józefa Skrzeka, jego ideałów i cenionych przez niego wartości. Ponadto w klasach odbywały się lekcje związane z tradycją, których celem było uwrażliwienie na piękno śląskiej kultury. Liczne imprezy towarzyszące, m.in. „Wieczór z Patronem”, ogniska, wizyty w muzeum – sprawiały, że dzień ten każdy uczeń oceniał w kategoriach wyjątkowości.

Tym razem jednak czas pandemii uniemożliwił realizację tradycyjnych obchodów Święta Patrona SP13. Obchody te przeniesione zostały do przestrzeni wirtualnej. Tradycyjnie - jak każdego roku - zaproponowano uczniom udział w wielu różnych przedsięwzięciach.

         Już w poniedziałek, 30.11.2020 roku, wychowankom udostępniono prezentację multimedialną. Zawierała ona informacje o najważniejszych faktach z życia Józefa Skrzeka. Odbiorcy dowiedzieli się m.in. o ścieżce edukacyjnej patrona, jego wykształceniu i pracy oraz pasji do współtworzenia harcerstwa. Nie zabrakło w niej informacji dotyczących służby wojskowej bohatera (był on oficerem 3. Pułku Strzelców Podhalańskich) oraz działalności konspiracyjnej (w tym kontaktach z tajnym harcerstwem). Tragicznym momentem w życiorysie patrona szkoły była jego śmierć z ręki okupanta – 3 grudnia 1941 roku został on powieszony przez hitlerowców na topoli rosnącej w Bytkowie.

Postacią, która obecnie przypomina nam o życiu i wartościach wyznawanych przez harcmistrza, jest przyjaciel szkoły, wspaniały muzyk, kompozytor oraz multiinstrumentalista – Józef Skrzek, dla którego nasz patron był wujkiem, a więc członkiem rodziny.

           W tygodniu, w którym tradycyjnie obchodzimy Święto Patrona SP13, każdy wychowawca  w swoich klasach prezentował wyżej opisane materiały historyczne. Zajęcia te rozpoczynane były wspólnym odśpiewaniem pieśni szkoły „O Ziemio – Dzieciom Śląska”.

 

       Uczniowie - nabytą wiedzę - mogli wykorzystać do rozwiązania quizu na temat naszego patrona, który udostępniono poprzez aplikację MS Teams. Każdy z nich miał możliwość uzupełnienia go i odesłania do osoby koordynującej inicjatywę.

            Ponadto uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym zatytułowanym „Miasto rodzinne naszego patrona – oczami dziecka”. Powstało wiele wspaniałych obrazów ukazujących krajobraz Michałkowic.

            3 grudnia 2020 roku, dyrektor szkoły – Krzysztof Zyska - wraz z delegacją uczniów i nauczycieli, złożył także kwiaty pod pomnikiem Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika.

Szczególnym punktem obchodów Dnia Patrona SP13 był wywiad z panem Józefem Skrzekiem, który przeprowadzony został przez uczniów z klas drugich – Antosię i Kacperka. Wywiad, a raczej ciepła, szczera rozmowa udostępniony został na stronie internetowej szkoły

( https://www.sp13.mmj.pl/swieto-patrona-szkoly---wywiad-z-jozefem-skrzekiem ). Wyjątkowym jest fakt, iż miejscem wywiadu  był rodzinny dom harcmistrza, w którym Józef Skrzek opowiadał nam o miłości do ziemi śląskiej, a także motywach powstania podarowanej nam pieśni pt. „O Ziemio – Dzieciom Śląska”. Wielokrotnie podkreślał fakt inspiracji osobą stryja, a także mówił o swojej działalności muzycznej i tworzeniu muzyki w czasach pandemii. Podczas tego spotkania padło wiele ważnych słów - najważniejszymi były jednak te, które motywują do pozostawania sobą, realizacji pasji i umiłowania rodzinnych stron.

            Za nami wyjątkowy tydzień – czas integracji historii, tradycji i nowoczesnych metod  nauczania. To tydzień, który na długo pozostanie w naszej pamięci. Tydzień, dzięki któremu słowa pieśni szkoły
„O Ziemio – dzieciom Śląska”
(słowa: Alina Skrzek, muzyka: Józef Skrzek) nabierają nowego znaczenia: „(…) O ziemio piękna, o ziemio kochana/ Jam ci wierny jak gołąb szybujący w niebo (…)”.

           

Jolanta Mielczarek / Michał Kamiński

 

 

 

„3.12.2020 r. - Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 13 im. Józefa Skrzeka w Siemianowicach Śląskich”

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich