Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Skład Prezydium Rady Rodziców 

W ubiegłym roku szkolnym upłynęła czteroletnia kadencja pracy prezydium rady rodziców. W związku z tym, 28 września 2020 r. odbyło się zebranie ogólne, na którym dokonano nowych wyborów członków do prezydium i do komisji rewizyjnej (wyniki poniżej).

Skład Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: Bernadeta Wojtasik - Niemiec

z-ca przewodniczącej: Żaneta Szuda

sekretarz: Marzena Maćków - Kubanek

skarbnik: Mirosława Dzimińska

 

 

Komisja rewizyjna: Anna Szerman, Paulina Ptaszny

 

 

Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne serdecznie witają nowych członków Rady Rodziców oraz gratulują nowo wybranemu Prezydium – życzą wszystkim powodzenia w realizacji wielu zamierzeń, służących osiągnięciu naszego wspólnego celu, jakim jest wychowanie i wszechstronny rozwój dziecka.

 

01 października 2020