Szkoła Podstawowa nr 13 im. Józefa Skrzeka

w Siemianowicach Ślaskich

Las wita nas

Czy każde zbiorowisko drzew możemy nazwać lasem? Jakie zwierzęta zamieszkują polskie lasy? Czy trudno je rozpoznać? Odpowiedzi na powyższe pytania, klasy drugie uzyskały na warsztatach „Las wita nas”, zorganizowanych przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie. Poprzez różne aktywności, poznawali poszczególne piętra roślinności leśnej oraz ich mieszkańców.

Warsztaty odbywały się kolejno 22 /IIa/, 23 /IIb/, 24 /IIc/ października 2018 roku. Po warsztatach uczniowie zwiedzali zoo.

Wycieczka była nie tylko źródłem wiedzy o lesie, ale także dostarczyła uczestnikom wiele miłych wrażeń obcowania z przyrodą.

 

Henryka Sygut, Monika Stępień, Patrycja Wdowiak

Więcej zdjęć w galerii!

 

 

10 grudnia 2018